Construction in North Wales

Ydych chi’n gweithio yn y diwydiant adeiladu? Dyma ffordd wych o dreulio dwy awr...

Ydych chi’n gweithio yn y diwydiant adeiladu? Darllenwch hwn... Mae cwmnïau adeiladu yn Wrecsam a gweddill Gogledd Cymru’n cael eu gwahodd i ddysgu mwy am gyfleoedd am gontractau...

Eira? Tywydd oer? Sut allaf i baratoi?

Gyda’r disgwyl o tywydd oer wythnos yma, efallai eich bod yn meddwl pa ysgolion fydd ar agor? A fydd y bysys dal yn rhedeg? A fydd fy...

Emma a Marie yn buddsoddi yng nghanol tref Wrecsam

Dros y misoedd diwethaf rydym ni yn Newyddion Cyngor Wrecsam wedi sylwi ar lawer o brysurdeb yn un o siopau gwag Stryt Argyle wrth i waith uwchraddio...

Gwaith Ail-wynebu ar yr A483

Bydd gwaith ail-wynebu ar gyffyrdd 7 a 6 yr A483 tua’r de yn digwydd dros nos yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf - os yw’r tywydd yn...

FOCUS Wales yn enwi 60 o artistiaid ar gyfer gwŷl 2018

Mae FOCUS Wales, a soniwyd llynedd am effaith eu gwŷl ar ein heconomi, yn barod i gyflwyno Gwŷl bythgofiadwy arall, ar ôl cyhoeddi 60 o artistiaid newydd...

Y Pwyllgor Archwilio yn cyfarfod heddiw (22 Chwefror)

Bydd ein Pwyllgor Archwilio yn cyfarfod heddiw (22 Chwefror) a bydd yr aelodau yn ystyried gwaith archwilwyr mewnol ac allanol y Cyngor yn ogystal â chanlyniadau arolwg...

Ateb tymor byr neu broblem hir dymor?

Mae’r cogydd enwog Jamie Oliver wedi treulio misoedd yn ymgyrchu i gael y llywodraeth i atal cwmnïau rhag gwerthu diodydd egni i bobl ifanc o dan 16...

Rhywun eisiau SWS?

“Rydym yn gadael y label wrth y drws. Mae pwyslais ar yr hyn y gallwn ei wneud NID ar yr hyn na allwn ei wneud.” Dyma yw mantra...

Gwerthwyr digroeso

Mae swyddogion Safonau Masnach yn pryderu am alwyr digroeso yn cynnig gwerthu nwyddau fel matresi a dodrefn wedi ei glustogi gan ein bod wedi cael cwynion yn...

Cyhoeddi Bod Prif Leisydd Supergrass, Gaz Coombes i Fod yn un o brif Berfformwyr...

‘…mae Coombes, prif leisydd Supergrass yn wefreiddiol ar gyrion hysteria’ The Guardian ‘Dyfeisgar drwyddi draw The Times‘perfformiwr unigol gwych’ NME Mae FOCUS Wales yn falch o gyhoeddi Gaz...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
13.6 ° C
14.7 °
11.8 °
91%
4.2kmh
26%
Sun
21 °
Mon
19 °
Tue
22 °
Wed
20 °
Thu
20 °
- Hysbysebu -