A hoffech chi’r lleoliad gwych hwn?

Ydych chi’n dymuno ehangu eich busnes arlwyo? Mae Cyngor Wrecsam â’r eiddo perffaith i’w osod o ganol Chwefror 2018 ymlaen. Yn berffaith ar gyfer rhedeg caffi, mae’r cownter...

Wal Tirlun Wrecsam

Hoffech chi fod yn rhan o arddangosfa gyntaf Tŷ Pawb? I ddathlu agoriad Tŷ Pawb ac ‘Is this Planet Earth?’ rydym yn estyn gwahoddiad i aelodau’r cyhoedd anfon...

Beth allwch chi ei drefnu?

Oes gennych chi syniad ar gyfer prosiect yn eich cymuned? Ydych chi eisiau cymorth ariannol i ddechrau?  Beth am ymgeisio am grant! Mae adran gofal cymdeithasol i oedolion Cyngor...

Gwyllt a Gwallgof

Dewch draw!! Dewch draw!! Dewch i weld Gwych a Gwallgof, arddangosfa deithiol o ryfeddodau natur gan amgueddfeydd Cymru a fydd yn galw heibio Amgueddfa Wrecsam! Bydd yr arddangosfa...
Dual Carriageway

Gwaith ffordd ar yr A5 o gylchfan Halton i gylchfan Gledrid

Rydym wedi cael hysbysiad gan Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru o waith ffordd ar hyd yr A5 rhwng cylchfan Halton a chylchfan Gledrid – i’r de...

Wedi gorwario y ’Dolig hwn?

Ydy’ch sefyllfa ariannol chi wedi gwaethygu dros yr Ŵyl? Os felly, beth am ddod i wybod mwy am ddelio â'ch arian mewn ffordd fwy personol yn Undeb Credyd...

Ymgynghoriad ar godi tâl parcio ar ddeiliaid Bathodynnau Glas ac ymwelwyr i Barciau Gwledig...

Yn y Bwrdd Gweithredol y bore ‘ma cytunodd aelodau i ymgynghori ar eu cynlluniau i gyflwyno taliadau parcio ceir ar gyfer Deiliaid Bathodynnau Glas gydag awr ychwanegol...

Sesiynau golff i ferched yn dechrau fory (09.01.18)

Oes awydd arnoch chi ferched i roi cynnig ar chwarae golff? Os felly, efallai mai nos fory yw eich cyfle chi i roi cynnig ar gamp newydd gan...

Mae newyddion da ar y ffordd i’r rhai a ddefnyddiwyd y bws 146 i...

Mae newyddion da ar y ffordd i’r rhai a ddefnyddiwyd y bws 146 i Eglwyswen. Bydd y gwasanaeth yn ail-ddechrau o Ddydd Llun, o ddan Pat’s Coaches....

Nos Lun yw noson y merched

Fel rhan o raglen Ewch Allan a Bod yn Egnïol (GOGA) mae modd i ferched Wrecsam gymryd rhan mewn sesiynau chwaraeon rhad ac am ddim mewn canolfannau...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
16.1 ° C
19.1 °
14.9 °
88%
4.3kmh
100%
Mon
15 °
Tue
14 °
Wed
16 °
Thu
16 °
Fri
16 °
- Hysbysebu -