Yma yn swyddfa'r wasg y Cyngor rydym yn chwilio am brentis arbennig iawn i ymuno â'n tîm. Byddwch yn ein helpu i ysgrifennu erthyglau...
Ysgol Bro Alun
Mae’r galw am addysg Gymraeg ar gynnydd yn Wrecsam, ac felly bydd Bwrdd Gweithredol Cyngor Wrecsam yn trafod cynlluniau'r mis hwn i gynyddu...
Mae tenantiaid sydd yn byw mewn cynlluniau tai gwarchod y cyngor wedi cael cymorth ychwanegol i helpu i wella eu sgiliau TG gan...
Dydd Gwener ddiwethaf, ysgrifennom erthygl i annog chi i ddysgu'r anthem genedlaethol Cymru cyn y gêm ragbrofol cwpan y byd rhwng Cymru ac Awstria...
Mae newyddion da iawn i drigolion Rhiwabon, gan y cyhoeddwyd yn ddiweddar y bydd cyfres o adeiladau heb eu datblygu, sydd wedi’u lleoli...