Amgylcheddwyr blaengar yn lansio digwyddiad rhwydweithio

Lansiodd yr Athro Chris Baines, un o amgylcheddwyr annibynnol mwyaf blaenllaw'r DU ac Is-Arlywydd yr Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt, Rwydwaith Busnes Amgylchedd newydd i Wrecsam ar Ystâd Ddiwydiannol...

mwy o newyddion da ar y ffordd ar gyfer tenantiaid ein cyngor

Mae tenantiaid y Cyngor yn Wrecsam ar fin profi blwyddyn arall o fuddsoddiad enfawr ar gyfer gwella eu tai. Bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno ger bron Bwrdd...

Gwaith ail-wynebu ar fin digwydd ar gylchfan – rhagor o fanylion yma

Fyddwch chi’n defnyddio Ffordd Caer i fynd i mewn i Wrecsam? Os felly, dyma rybudd y disgwylir peth aflonyddwch ac oedi ar y ffordd hon yn sgil gwaith...
Photo of Computer

Gyrfa mewn TGCh – Cwrdd â’n Rheolwr Gwasanaethau Technegol TGCh

Wrth i chi ystyried gyrfa ym maes Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, efallai mai gweithio i gwmni yn ‘Sillicon Valley’ neu gylchfan silicon Llundain yw’r freuddwyd. Ond efallai...

Ydych chi’n chwilio am rwybeth i’w wneud yr Hanner Tymor Hwn?

Gyda hanner tymor Chwefror 2018 bron â chyrraedd, mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam unwaith eto wedi llunio llyfryn o weithgareddau sy’n rhoi gwybodaeth am y nifer...

Cynhelir y Gwobrau Chwaraeon yn fuan!

Does gennym ddim yn hir i aros ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 2018, wedi'u cefnogi gan Wrecsam Egnïol. Cynhelir y noson wobrwyo ar Safle Chwaraeon...

Ansicr sut i wneud cais am Gredyd Cynhwysol? Darllenwch ymlaen…

Mae gan Wasanaeth Llyfrgell Wrecsam adnodd newydd sy’n eich tywys drwy’r broses o wneud cais am gredyd cynhwysol a hefyd yn mynd a chi drwy’r porth swyddi. Mae'n...

Mae ein prosiect gwella tai yn gyfle gwych i brentisiaid lleol.

Fel y gwyddoch chi, efallai, rydym ni ar hyn o bryd yn buddsoddi llawer iawn o arian i wella ein stoc dai. Ac rydym ni’n buddsoddi £56.4...
Bus station

Ailwampio Gorsaf Fysiau Canol Tref

Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw Gorsaf Fysiau Wrecsam i ddelwedd Wrecsam fel tref. Yn ogystal â bod yn rhan allweddol o lwybrau cludiant ar draws Gogledd...

Ci Acton yn mynd am dro o amgylch y byd

Mae symbol enwog o hanes Wrecsam wedi’i enwebu am wobr ar ôl cael canmoliaeth ar draws y byd. Mae Ci Acton yn symbol sydd ynghlwm â hanes Wrecsam,...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
13.6 ° C
14.7 °
11.8 °
91%
4.2kmh
26%
Sun
21 °
Mon
19 °
Tue
22 °
Wed
20 °
Thu
20 °
- Hysbysebu -