Maes parcio ar fin cau – mwy o wybodaeth yma:

Cynghorir y preswylwyr y bydd y maes parcio bychan yng nghanol y dref yn cau ar ddechrau'r mis nesaf. Bydd maes parcio Ffordd Rhosddu, y tu cefn i...

Dewisiadau tai ar gyfer pobl hŷn – Cewch atebion i’ch cwestiynau yn y digwyddiad...

Wrth i ni fynd yn hyn mae'n bwysig iawn i wneud yn siŵr bod gennych rywle diogel, cyfforddus ac yn fforddiadwy i fyw. Mae sawl math o lety...

Edrychwch ar y canllaw defnyddiol am ddim hwn i gael gweld gweithgareddau dros wyliau’r...

Gwyliau’r haf syml Ydych chi’n ansicr sut rydych am ymdopi dros chwe wythnos o wyliau haf gyda phlant sydd wedi diflasu? Peidiwch â phoeni - mae Gwasanaeth Gwybodaeth i...

Dewch i gael golwg ar y cynlluniau ar gyfer canolfannau hamdden newydd Wrecsam

Efallai i chi sylwi ar y gwaith sy’n mynd ymlaen mewn canolfannau hamdden ledled Wrecsam. Mae Cyngor Wrecsam a’i bartneriaid, Freedom Leisure, wrthi’n gweithio ar gynllun hirhoedlog i...
Music in the Park in Bellevue

Mae’r deinosoriaid yn dod, ac mae’n mynd i fod yn llwyddiant MAWR

Mae’r nosweithiau cerddoriaeth yn y parc wedi bod yn wych hyd yma. Mae cerddoriaeth yn y parc yn ei thrydedd wythnos yn barod, yr wythnos ddiwethaf roedd Thunderbug...

Gwelwch pa staff y cyngor a chyrhaeddodd y brig yn seremoni gwobrau blynyddol

Cafodd llu o staff y cyngor eu cydnabod am eu gwaith caled yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mewn seremoni arbennig a gynhaliwyd yn Neuadd y Dref yr...

Mae Helen ar y brig gyda’i llun o Barc Acton

Llongyfarchiadau i Helen Roberts sydd wedi ennill cystadleuaeth Calendr Rhyfeddodau Wrecsam mis Mehefin. Tynnodd Helen y llun ar ddiwedd prynhawn hir yn y parc gyda’i ffrindiau a’i theulu....

Caru cerddoriaeth? Mae’r cyfan yn digwydd ym Mharc y Ponciau

Bydd y Parc yn ddod yn fyw i gerddoriaeth dydd Mawrth, Gorffennaf 18, gyda ysgolion from yr ardal yn dal eu cyngherdd flynyddol Corau yn y Parc...
Chirk Castle in Wrexham County Borough

Chwalu 5 myth am gynghorau…

Mae'r Canolfannau Croeso ar gyfer twristiaid yn unig. Cywir? Anghywir. Mae'r Canolfannau Croeso ar gyfer pawb... gan gynnwys pobl leol sy'n awyddus i fwynhau gweithgareddau ac atyniadau ymwelwyr...

Parcio ym Marchnad y Bobl? Darllenwch hwn…

A ydych chi'n parcio ym Marchnad y Bobl yn Wrecsam yn rheolaidd? A ydych chi'n parcio yno tra byddwch yn y gwaith yn ystod yr wythnos? Neu,...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
13.1 ° C
14.1 °
11.7 °
80%
6.2kmh
90%
Tue
17 °
Wed
17 °
Thu
17 °
Fri
13 °
Sat
17 °
- Hysbysebu -