Fyddwch chi’n defnyddio Ffordd Caer i fynd i mewn i Wrecsam? Os felly, dyma rybudd y disgwylir peth aflonyddwch ac oedi ar y ffordd...
Photo of Computer
Wrth i chi ystyried gyrfa ym maes Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, efallai mai gweithio i gwmni yn ‘Sillicon Valley’ neu gylchfan silicon Llundain...
Gyda hanner tymor Chwefror 2018 bron â chyrraedd, mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam unwaith eto wedi llunio llyfryn o weithgareddau sy’n rhoi...
Does gennym ddim yn hir i aros ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 2018, wedi'u cefnogi gan Wrecsam Egnïol. Cynhelir y noson...
Mae gan Wasanaeth Llyfrgell Wrecsam adnodd newydd sy’n eich tywys drwy’r broses o wneud cais am gredyd cynhwysol a hefyd yn mynd a...