St David's Day Wrexham
Diolch anferthol i bawb a oedd digon dewr i wynebu’r tywydd i ymuno â ni am ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn Wrecsam heddiw. Roedd...
country parks
Mae’r Cyngor bellach wedi cytuno ar gyllideb 2018/19 felly rydym am gael cyfnod ymgynghori pellach ynglŷn â’r cynigion i gyflwyno ffioedd parcio mewn...
City Status
Rydym wedi bod yn gweithio’n galed yn ddiweddar i helpu i droi canol tref Wrecsam yn le bywiog a ffyniannus y mae’n ei...
Ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol, mae’n rhaid i bob cyngor yng Nghymru gyhoeddi adroddiad am ei wasanaethau cymdeithasol. Hwn yw ein hadroddiad ni. Y...
Mae tenantiaid y Cyngor wedi canmol gwaith gwella a wnaethpwyd i’w heiddo yn ddiweddar. Mae eiddo yn Johnstown yn cael toeau newydd ar hyn...