Kronospan
Mewn ymateb i'r tân yn Kronospan, rydym yn hysbysu trigolion lleol o’r canlynol: Fe aeth nifer o foncyffion a deunydd sglodion coed, oedd wedi...
Parcio am ddim
Mae’r Bwrdd Gweithredol wedi cytuno ar gynllun parcio am ddim ar ôl 2pm :) Dywedodd y Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd y Cyngor: “Mae hwn...
Holocaust Memorial Day
Mae murlun, sydd wedi’i greu gan grwpiau cymunedol ar draws Wrecsam fel rhan o arddangosfa “75 Memorial Flames” Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio'r Holocost, wedi’i...
Mae Amgueddfa Wrecsam yn chwilio am luniau a memorabilia hen ysgolion i ffurfio rhan o arddangosfa newydd sbon sydd ar y gweill eleni. Bydd...
Common Purpose
Yr wythnos nesaf gofynnir i’n Bwrdd Gweithredol arnodi gweledigaeth i Wrecsam sydd wedi cael ei rhoi at ei gilydd gan grŵp o Arweinwyr...