Wrexham school boys football champions
Yn ddiweddar cyrhaeddodd tîm pêl-droed Ysgolion Sir Wrecsam rownd derfynol gemau dan 15 Cymdeithas Bêl-droed Ysgolion Cymru yn y Venue, cartref y Seintiau...
Adtrac youth project wrexham news
Rydym gyd yn gwybod gall bywyd bod yn anodd i bobol ifanc. A gallent fod yn adnoddech fyth os mai rhaid iddyn nhw ddelio...
Mae Carchar Berwyn wedi agor ac ar waith ac er ein bod ni’n clywed llawer am ddedfrydau’r dynion, mae prosiect yn tynnu sylw...
Road works
Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cynnal ymchwiliad i weld a yw arwyddion ffyrdd Cyngor Wrecsam yn cydymffurfio â’i Safonau’r Gymraeg. Ymchwiliodd y Comisiynydd...
Mae yno wastad bethau mae angen mynd i'r afael â nhw'n sydyn – ond weithiau, rydyn ni'n brysur yn cynllunio at y dyfodol...