Lavender Field
Mae wythnos olaf gwyliau’r haf wedi cyrraedd ac os ydych chi am wneud yn fawr o’r amser sydd gennych chi ar ôl gyda’ch...
Anogir pobl sy'n chwilio am gar newydd i wirio cyflwr unrhyw gar yn iawn cyn ei brynu. Daw’r cyngor hwn ar ôl i...
Homelessness
Gwnaeth y Cynghorydd Hugh Jones, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Diogelwch Cymunedol a Gwarchod y Cyhoedd ailadrodd yr angen i bobl...
Mae clwb chwaraeon lleol wedi cael gwneud gwaith ailwampio gan gontractwr y Cyngor. Gosododd Mitie, contractwr sydd wedi bod yn gwneud gwaith gwella tai...
Tra bo’r llywodraeth yn ceisio cyrraedd ei nod o gael un filiwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050, ceisir am syniadau newydd...